วิธีปรับแต่งรถอื่นๆ ที่ทำให้รถแรงขึ้น

น้ำหล่อเย็น คือการฉีดน้ำไปโดยตรงระหว่างอากาศกับเชื้อเพลิง น้ำที่ฉีดเข้าไปจะไปผสมกับอากาศทำให้มีความหนาแน่นและเย็นขึ้น และกระตุ้นให้กระบอกสูบทำงานมากขึ้น ส่งผลให้เครื่องยนต์เผาไหม้มีประสิทธิภาพมากขึ้น น้ำหล่อเย็นยังได้นำไปใช้ในรถแข่ง World Rally Championship แต่จะอันตรายเมื่อใช้กับขณะที่มีอากาศอุณหภูมิต่ำกว่า45 องศาเซลเซียส และมีความดันต่ำกว่า 0.6 บาร์ เพราะไกฉีดของรถแข่งจะทำงานที่อุณหภูมิ 42 องศาเซลเซียส ปิดลงที่ อุณหภูมิ 38 องศาเซลเซียสมีความดันสูงกว่า 0.6 บาร์

การระบายความร้อน การะบายความร้อนทำอย่างค่อยเป็นค่อยไป ต่างกับการผสมอากาศกับน้ำมันเชื้อเพลิงเล็กน้อย เพราะการระบายความร้อนมักพบได้ทั่วไปในเครื่องยนต์เทอร์โบและออกแบบมาเพื่อให้อากาศภายนอกที่ไหลเวียนเย็นลง และทำให้เครื่องยนต์แรงขึ้น อากาศที่เย็นลงบริเวณภายนอกสามารถไหลผ่านได้ดีทั้งทางตรงและทางอ้อม การไหลเวียนโดยตรงจะติดตั้งตัวระบายความร้อนที่บริเวณด้านหน้ารถ? ส่วนทางอ้อมนั้นจะติดตั้งไว้ในห้องเครื่องยนต์เพื่อเป็นตัวปรับหรือระบายอากาศ

น้ำหล่อเพื่อช่วยระบายอากาศ พบได้ในรถซูบารุ รุ่น WRX Sti คือแทนที่จะใช้การฉีดน้ำเข้าไปในน้ำมันเชื้อเพลิงกับอากาศ ซูบารุใช้พ่นสเปรย์น้ำไปยังด้านนอกของตัวระบายอากาศเพื่อทำให้หล่อยเย็นทำงานเต็มที่ ในรุ่นท๊อปยังใช้ ECU เป็นตัวควบคุมการจุดระเบิดในกรณีที่มีอุณหภูมิสูงอีกด้วย ในรถที่ไม่ใช่สเปคสูงๆ จะมีปุ่มแบบแมนนวลควบคุมได้ภายในเวลา 5 วินาที

อัดอากาศดีเข้าดับความร้อน ระบบนี้พัฒนามาจากระบบน้ำหล่อเพื่อช่วยระบายอากาศ แทนที่จะใช้การพ่นสเปรย์น้ำรอบอินเตอร์คูลเลอร์ด้านนอก ก็หันมาใช้ถังเพื่อฉีดน้ำตรงไปยังหม้อน้ำ ปั๊มนี้จะจ่ายน้ำไปยังถังอัดอากาศเพื่อฉีดไปทั่วทั้งหม้อน้ำ การอัดอากาศนี้ทำได้ดีขณะที่เครื่องยนต์เริ่มทำงานและเมื่อเครื่องยนต์ร้อนก็จะทำให้เกิดความต้องการให้มีการฉีดน้ำมากขึ้น

ระบบทำความเย็น แทนที่จะใช้การฉีดน้ำโดยตรง ระบบทำความเย็นนี้ทำหน้าที่เหมือนหม้อน้ำเพื่อช่วยทำให้อากาศเย็นลง โดยจะบีบอัดก๊าซเช่นเดียวกับตู้เย็นที่ใช้ในบ้านเรือน ก๊าซจะถูกบีบอัดความเย็นให้กลายเป็นของเหลวแล้วส่งไปยังตัวเปลี่ยนความร้อน และส่งกลับไปยังก๊าซอีกครั้งเพื่อให้เย็นลงและด้วยเหตุนี้อากาศจะเย็นลงกว่าเดิม ซึ่งตอนนี้ ก๊าซที่เย็นลงนั้นจะถูกบีบอัดอีกครั้งที่ภายนอกอินเตอร์คูลเลอร์ให้ระบายความร้อนออกผ่านทางหม้อน้ำ